Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

FAQ

Prečo je REGULA SERVIS s.r.o. distribútor FITOK GROUP ?

Spoločnosť FITOK Group bola založená v roku 1998 a je popredným svetovým vývojárom a výrobcom špičkových vysoko kvalitných prístrojových skrutkovaní a armatúr.
FITOK Group má výskumné a vývojové centrá, výrobné zariadenia, sklady a servisné strediská v nemeckom Offenbachu, Texase USA, Shenzhene a Suzhou v Číne, Dubaji, Spojených arabských emirátoch a Kanade.
Skupina FITOK je schopná vyrábať 5 rôznych kategórií výrobkov vrátane: Všeobecných prístrojov a armatúr, Stredno a vysokotlakových ventilov a armatúr, Vysoko čistých a ultračistých výrobkov, Vzorkovacích systémov a Impulzných rúrok.

 

Aká je správna montáž skrutkovania s dvomi krúžkami ?

 1. Správna voľba impulznej rúrky, presná kalibrovaná, bezošvá s tvrdosťou do 90 Rb
 2. Kolmé odrezanie rúrky s následným odhrotením
 3. Po zasunutí rúrky do skrutkovania, zatiahnuť maticu prstom na doraz
 4. Na maticu urobiť fixom pozdĺžnu čiarku.
 5. Od tejto značky zaťahovať maticu podľa nasledovného :
  rúrka o priemere 2až 4mm – ¾ otáčky
  rúrka o priemere 6až 8mm – 1 otáčka
  rúrka o priemere 10 až 24mm – 1 1/4 otáčky
 6. Pri správnej montáži je možné predným krúžkom otáčať

Aký je rozdiel medzi NPT a Whitworthovým závitom?

NPT závit je kónický samo tesniaci, teda okrem funkcie mechanického zaistenia tesní na závite.
Preto NPT závity nepotrebujú pri montáži tesnenie na dosadanej ploche. Pokiaľ je skrutkovanie z nerezovej ocele, je potrebné na závit namotať 5 vrstiev tenkej PTFE pásky, aby nedošlo k zadretiu závitu. NPT závit má vrcholový uhol 60°.

Whitworthový závit má vrcholový uhol 55°. Na rozdiel od NPT závitov sa Whitworthové závity vyrábajú v kónickom samo tesniacom a valcovom vyhotovení. V katalógu výrobcov sa označujú skratkami RT, BSPT, RS,RP,RG, BSPP. Skrutkovanie s valcovým závitom nie je samo tesniace a preto je vždy potrebné použiť tesnenie na dosadaciu plochu.

Aké parametre sú rozhodujúce pri voľbe ventilu?

 1. Max. pracovný tlak na ventile pri max. teplote média
 2. Max. teplota pretekajúceho média
 3. Funkcia ventilu, uzatvárací alebo regulačný
 4. Materiál ventilu s prihliadnutím na chemické vlastnosti média
 5. Max. požadované pretečené množstvo cez ventil
 6. Spôsob pripojenia ventilu, integrované skrutkovanie, vnútorný alebo vonkajší závit

Čo vyjadruje parameter Cv u ventilov?

Parameter Cv je prietokový súčiniteľ a vyjadruje koľko pretečie cez ventil galónov vody za minútu pri tlakovom spáde 1 PSI. Poprední výrobcovia ventilov tento údaj uvádzajú vo svojich katalógoch. Z uvedeného čísla je možné vypočítať skutočný prietok pri danom prevádzkovom tlaku, teplote a mernej hustote média. Tento výpočet sa robí hlavne pri regulačných ventilov.

Aké sú hlavné kontaminanty v leteckom palive ?

 1. Mechanické nečistoty – z prepravných cisterien, z prepravného potrubia a z ovzdušia.
  Mechanické nečistoty v leteckom palive sa filtrujú 1µm filtrami .
 2. Voľná voda – sa do leteckého paliva dostáva uvoľnením z viazanej vody, ktorú obsahujú všetky uhľovodíkové produkty vplyvom zmeny teploty a tlaku a z okolitej atmosféry pri manipulácii  s palivom. Voľná voda sa z paliva odstraňuje koalescentnými filtrami a pravidelným odkalovaním skladovacích nádrží, filtrov a plniacich cisterien.
 3. Biologická kontaminácia – baktérie, kvasinky, ktoré vznikajú na rozhraní uhľovodíkov a voľnej vody v skladovacích nádržiach a filtroch. Nakoľko tieto častice sú menšie ako 1µm, nie je možné ich odfiltrovať bežnými filtrami a hrozí kontaminácia paliva v nádržiach lietadla.