Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

REGULA SERVIS s.r.o. - Aviation Fuel Quality control & Operating standards

JIG (Joint Inspection Group)

Téma JIG

Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards

Hlavným účelom tohto dokumentu je poskytnúť súbor dohodnutých štandardov, ktoré budú používané pri kontrole kvality a manipulácii s palivom v konkrétnom mieste.
Obsah štandardov bol vypracovaný v spolupráci s najväčšími svetovými prevádzkovateľmi plniacich zariadení ENI, BP, Chevron, ExxonMobile, Shell, Total, Kuvajt Petroleum.

Manipulácia s leteckým palivom podlieha prísnej kontrole z dôvodu zabránenia kontaminácie mechanickými časticami a prítomnosťou voľnej vody. Preto na každom stupni od výroby cez prepravu, uskladnenie až po výdaj do lietadla sú dodržiavané postupy stanovené nariadením JIG.

Na každom stupni manipulácie s palivom je použité filtračné zariadenie, ktoré zachytí mechanické častice už o veľkosti 1µm a odstráni voľnú vodu z paliva pod hranicu 20 ppm ( 20 milióntin litra).

Odporučenia obsiahnuté v JIG sa zameriavajú nie len na kvalitu leteckého paliva, ale aj na technický stav plniaceho zariadenia, cisterien, hydrantov a hlavne na dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce pri manipulácii s vysoko horľavými kvapalinami.

Čítať viac

V súčasnosti sú v platnosti 3 publikácie JIG:

Okrem týchto publikácii JIG vydáva pravidelné Vestníky s aktuálnymi zmenami.

Dodávka čistého leteckého paliva

Filtrovanie leteckého petroleja JET A1 a leteckého benzínu AVGAS 100

Jednou so základných podmienok bezpečného prevádzkovania leteckej techniky je dodávka čistého leteckého paliva zbaveného mechanických nečistôt, voľnej vody a biologického materiálu.

Na dosiahnutie tohto cieľa je palivo filtrované na každom stupni manipulácie od výroby, prepravy, uskladnenia po samotné plnenie lietadla. Skôr než sa dostane palivo od výrobcu do lietadla je minimálne 4 krát filtrované, tak aby neobsahovalo mechanické častice väčšie ako 5 µm s obsahom voľnej vody menej ako 20 ppm. Za týmto účelom sú vo výrobnom závode pri výdaji paliva do cisterien, príjme paliva na sklade letiska, výdaji do plniacej cisterny a pri samotnom plnení lietadla použité dvojstupňové filtre s koalescentnou a separačnou filtračnou vložkou.

Tieto filtračné zariadenia musia spĺňať prísne podmienky uvedené v platnej norme EI 1581 a EI 1582 a EI 1596.

Filtrovanie leteckého petroleja a leteckého benzínu

Kontroly podľa JIG

Kontrola kvality leteckého paliva a súvisiaceho zariadenia je zameraná hlavne na tieto aspekty:


Predpisy pre manipuláciu s leteckým palivom
Kontrola kvality leteckého paliva.

S kým spolupracujeme

Galéria

Dodávka čistého leteckého paliva
Kontrola leteckého paliva
Filtrácia leteckého paliva
Malé letiská
Tankovanie lietadiel
Kontrola kvality paliva v lietadlách

Zanechajte nám správu

Kontaktujte nás